“21st ಜೂನ್ 2018 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ”

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ

KPSC

 • ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ಉಗ್ರ ನಿಗ್ರಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭಿನ್ನಮತದ ಕಾರಣ ಪಿಡಿಪಿ-ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ  ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು?

 • ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರುವುದು ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ .ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ,ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 370  ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ  ಆದರೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದ 370  ವಿಭಾಗ 92 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಯಂತ್ರಗಳು  ವಿಫಲತೆ ಗೊಂಡಾಗ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು.-

 • ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ, * ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು * ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ * ರಾಜ್ಯಪಾಲರು  ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ- (ಎ) ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ;
 • ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅಂತಹ ಸಂಭವನೀಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
 • ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಂತರದ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಿಸಬಹುದು.
 • ಉಪ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಘೋಷಣೆಯು, ಹಿಂದಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಶಾಸನಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ಪದಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗುವವರೆಗೂ, ಅವುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಬೇಗನೆ ಹೊರತು
 • ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯು ಹಿಂದಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಸದನಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಭಾರತೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಯಮ ಯಾವುದು?

 • ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿಫಲತೆಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 356 ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಾಗ , ಚುನಾಯಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ರಾಜ್ಯವು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ – ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

KPSC KAS

 • ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 2018 ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 19 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನುಕೀರ್ತಿ ವಾಸ್‌ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 • ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್‌ ಜೋಹರ್‌ ಮತ್ತು ನಟ ಆಯುಶ್ಮಾನ್‌ ಖುರ್ರಾನಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 30 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ 2017ರ ಮಿಸ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಅನುಕೀರ್ತಿಗೆ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ-2018 ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿದರು.
 • ಹರಿಯಾಣದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೇಯಾ ರಾವ್‌ ಕಮವರಪು ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ

KPSC IAS

 • ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರ ನಡೆದಿದೆ.
 • ಹೊರ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಧೋರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
 • ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅಮೆರಿಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು
 • ಹಿನ್ನಲೆ : ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯುಕ್ತ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
 • 47 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯೋಗದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ

 • ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ( ಯುಎನ್ಹೆಚ್ಆರ್ಸಿ ) ಯು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ .
 • ಯುಎನ್ಹೆಚ್ಆರ್ಸಿ 47 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುಂಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಚುನಾಯಿಸಿದೆ.
 • ಯುಎನ್ಹೆಚ್ಆರ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು ಜಿನೀವಾ , ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ .
 • UNHRC ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಭೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ , ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು , ಎಲ್ಜಿಬಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ .

ಸೂಪರ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ 

 • ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೂಪರ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪಯುಕ್ತತೆ

 • 2 ಲಕ್ಷ ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ ಕ್ಯಾಲ್‌ಕ್ಯುಲೇಷನ್‌ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 • ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಪರ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್‌ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್‌ ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ಸ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಓಕ್‌ ರಿಡ್ಜ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ (ಒಆರ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌) ಸೂಪರ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸಮ್ಮಿಟ್‌ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.
 • ತನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ 8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಐಬಿಎಂ ಎಸಿ922 ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ 4,608 ಕಂಪ್ಯೂಟ್‌ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸರ್ವರ್‌ 22 ಕೋಟಿ ಐಬಿಎಂ ಪವರ್‌9 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು 6 ಎನ್‌ವಿಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಲಾ ವಿ 100 ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್‌ ಯುನಿಟ್‌, ಡುವೆಲ್ ರೇಲ್ ಮೆಲನೋಕ್ಸ್‌ ಇಡಿಆರ್‌ 100 ಜಿಬಿ ಇನ್‌ಫಿನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಜತೆ, 10 ಪೆಟಾಬೈಟ್‌ ಮೆಮೊರಿ, ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್‌ ಪಾತ್‌ವೇ ಇನ್ನಿತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 • ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ವೀಣಾವಾದಕಿ ಸುಮಾ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕಿ ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶೀಲಾ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕಿ ಲಲಿತಾ ಜೆ.ರಾವ್‌ ಅವರು 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
Related Posts
The incidents of cross-border firing have shown a sharp decline after the border guarding forces of the two countries decided to “pick up the phone before picking up the gun”, ...
READ MORE
What does it say Its is set to roll out on January 1, 2016. As per the formula, vehicles with registration number ending with an odd number will be allowed on odd-number ...
READ MORE
Karnataka Updates: Indelible ink for banks will come from Mysuru
The Union government has ordered banks to use indelible ink on those swapping scrapped notes. The Mysore Paints and Varnish Ltd (MPVL), the only company authorised to manufacture the substance in ...
READ MORE
25th ಜುಲೈ 2018 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ
ಮಹದಾಯಿ ಐತೀರ್ಪು ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ?ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಡುವೆ ಮಹದಾಯಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಸಿರುವ ಮಹದಾಯಿ ಜಲವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಆಗಸ್ಟ್‌ 20ರೊಳಗೆ ಐತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಕಳಸಾ ತಿರುವು ಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ‍್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ...
READ MORE
Karnataka: Five waste segregation units to be set up
The Vijayapura civic body will set them up at an estimated cost of Rs. 70 lakh To deal with the rising garbage issue in Vijayapura city and to reduce the transportation ...
READ MORE
Introduction ∗ Bioleaching is the extraction of metals from their ores through the use of living organisms. ∗ It is the Conversion of insoluble metal sulfides into water-soluble metal sulfates. ∗ Nowadays bioleaching ...
READ MORE
Karnataka Current Affairs – KAS/KPSC Exams – 28th Feb 2018
BMRCL floats tender for Silk Board-K.R. Puram line The Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) has floated the tender for the Silk Board – K.R. Puram metro line under Phase II–A. ...
READ MORE
A plot of land for India to build its first naval base in the Indian Ocean region has been allocated by the Seychelles government in the Assumption Island. Its is a joint ...
READ MORE
There are several antiquated, discriminatory provisions in the Indian laws violating the rights of leprosy affected persons. For instance, in the Hindu Marriage Act, 1955 (Section 13 (v)), if one party ...
READ MORE
National Current Affairs – UPSC/KAS Exams- 11th December 2018
National Pension Scheme Topic: Government Policies IN NEWS: The government  announced a slew of changes to the National Pension Scheme (NPS), including increasing the government’s contribution, exempting withdrawals from tax, and also ...
READ MORE
DG-level talks with Pak bears fruit
Delhi odd-even formula
Karnataka Updates: Indelible ink for banks will come
25th ಜುಲೈ 2018 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ
Karnataka: Five waste segregation units to be set
BIOLEACHING
Karnataka Current Affairs – KAS/KPSC Exams – 28th
India’s naval base in Seychelles
Antiquated Indian laws affecting Leprosy
National Current Affairs – UPSC/KAS Exams- 11th December

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *