Published on: November 4, 2023

‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ವೇದಿಕೆ’

‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ವೇದಿಕೆ’

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗ (NMC) ವೈದ್ಯರ ಏಕೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ವೇದಿಕೆ’ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

  • NMCಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೋಂದಣಿ (NMR) ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ದೇಶ

 ಇದು ವಂಚನೆ, ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿ ಸಲು ಸಹಕವಾಗಲಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

  • ವೇದಿಕೆಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳ (ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ), ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
  • ಐಡಿಯಾವು ಎನ್‌ಎಂಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಈ ಐಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
  • ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ರೆಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟನ್‌ನ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.