Published on: December 20, 2022

‘ಡಿಯರ್ ಮೂನ್’ ಯೋಜನೆ

‘ಡಿಯರ್ ಮೂನ್’ ಯೋಜನೆ

Jhol ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ?  ಜಪಾನಿನ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ, ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಯುಸಾಕು ಮೇಜಾವಾ ಅವರು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮೊದಲ ನಾಗರಿಕ ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ http://childpsychiatryassociates.com/treatment-team/deb-newman-200/ ‘ಡಿಯರ್ ಮೂನ್’ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಎಂಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ವೀರ್ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದಿ ಧಾರವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭಾರತೀಯ ನಟ ದೇವ್ ಜೋಷಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

  • ‘ಡಿಯರ್- ಮೂನ್’ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ
  • ಪಯಣದ ಹೆಸರು :ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ರ್ಯೂ
  • 2023 ರ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • 2018 ರಲ್ಲಿ, ಮೇಜಾವಾ ಎಂಟು ಸೀಟುಗಳ ರಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
  • ಇದರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಘಟಕರು 249 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.