Published on: April 18, 2022

ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗ

ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗ

buy Aurogra online uk ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಲೇಶ್ ನೀಲಕಂಠ ವ್ಯಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

  • ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಯು ವ್ಯಾಸ್ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೇ 3, 2022 ರ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ

Kulim ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗ

  • ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1948 ರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೂನ್ 1948 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ (DAE) ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 3, 1954 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿರವರ ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. . ತರುವಾಯ, ಮಾರ್ಚ್ 1, 1958 ರ ದಿನಾಂಕದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು (AEC) ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
  • AEC ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯೋಗದ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. AEC ಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, AEC ರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.