Published on: January 12, 2022

ಮ್ಯಾನ್-ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಂಟಿ-ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್

ಮ್ಯಾನ್-ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಂಟಿ-ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್

Paramount ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ ? ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ( DRDO) ಮ್ಯಾನ್-ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಂಟಿ-ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ.

http://lyndsaycambridge.com/tag/writing/ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

  • ಸ್ವದೇಶಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನ್-ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಲಾಂಚರ್‌ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
  • ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪದಾತಿದಳ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಯೋಧರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬಳಸಿ ಗರಿಷ್ಠ 2.5 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.