Published on: June 6, 2022

ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ

ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ

Cherëmushki ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? 

scot-free ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ‘ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ’ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ “ಟಿಪ್ಸ್” ನೀಡಬಹುದು.

ಏಕೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ?

  • ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
  • ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು(Service Charge) ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (Service tax) ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದೊಂದು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ