08 ಜೂನ್ 2021

08 ಜೂನ್ 2021

http://kirstincronn-mills.com/?p=948 1. ಅರಿಗ್ನಾರ್ ಅಣ್ಣಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ buy Pregabalin online ?

A. ಕೇರಳ

B. ತಮಿಳು ನಾಡು

C. ತೆಲಂಗಾಣ

D. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ

2.ಗೃಹ ಆರಾಧನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ, ಏಕೈಕ ʻಶೂನ್ಯ ಕಾರ್ಬನ್‌ʼ (ಜೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್)‌ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ?

A. ವಾಸು ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

B. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

C. ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

D. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

3.ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ?

A. ಒಂದು

B. ಎರಡು

C. ಮೂರು

D. ನಾಲ್ಕು

4. ಪಿಳಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಮೃಗಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ?

A. ಶಿವಮೊಗ್ಗ

B. ಮಂಗಳೂರು

C. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

D. ಬೆಳಗಾವಿ