Published on: November 4, 2022

ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ (New)

ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ (New)

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ :

ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು: ತಲಾ 150 ಅಂಕಗಳು (10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಟ್ಟ) (2 ಗಂಟೆಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ)

ಪತ್ರಿಕೆ-ಎ: ಕನ್ನಡ

ಪತ್ರಿಕೆ -ಬಿ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು:

 1. ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಎ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಷಯ

ಬಿ. ರಾಜ್ಯದ /ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಷಯ

 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1

ಎ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ)

ಬಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ.

ಸಿ. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ- ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

ಡಿ. ದತ್ತಾಂಶ (ಡೇಟಾ) ಸಂಗ್ರಹಣೆ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2

ಎ. ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು.

ಬಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಲೋಕನ.

ಸಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಡಿ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು.

 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3

ಎ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಬಿ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ

ಸಿ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ.

 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 4: ನೈತಿಕತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

KPSC ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಪತ್ರಿಕೆ – I  ಪ್ರಬಂಧ (250 ಅಂಕಗಳು/3 ಗಂಟೆಗಳು)

ಎರಡು ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ), ತಲಾ 125 ಅಂಕಗಳು

ಪ್ರಬಂಧ – 1: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳು

ಪ್ರಬಂಧ – 2: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ / ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಷಯ

ಪತ್ರಿಕೆ – II ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ 1

ಭಾಗ – I: ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ) – (6 ಘಟಕಗಳು)

ಘಟಕ 1: ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (ಆಯ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು)

 1. ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ – ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ- ವರ್ಣದ ವಿಕಾಸ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ – ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ.
 2. ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ (ಪ್ರಾಚೀನ): ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ; ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲೆ ಗದ್ಯ ಕೃತಿಗಳು, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ (ನೀತಿ), ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚತಂತ್ರ (ಕೇವಲ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು); ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಘಲರ ಕೊಡುಗೆ.
 3. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಗಣಿತ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧ (ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ), ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ.
 4. ಕಲೆಗಳು (ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ): ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತರ ಅವಧಿ; ಖಜುರಾಹೊ ದೇವಾಲಯಗಳು; ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಮತ್ತು ಒಡಿಶ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳು; ಪಲ್ಲವ, ಚೋಳ ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಮೊಘಲ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ; ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ: ಬೋಮ್ ಜೀಸಸ್-ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾ, ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್- ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್- ಚೆನ್ನೈ.
 5. ಚಿತ್ರಕಲೆ: ಅಜಂತಾ ಚಿತ್ರಾಲಂಕಾರಗಳು; ಮೊಘಲ್ ಮತ್ತು ರಜಪೂತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಶಾಲೆಗಳು.
 6. ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ: ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ; ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೊಘಲರ ಕೊಡುಗೆ.
 7. ಭಾರತದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು.
 • ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು: ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ.
 • ಭಾರತದ ಧರ್ಮಗಳು-

1. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು – ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು- ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು – ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು – ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗಳು. ಹಿಂದೂ ಪಂಥಗಳು: ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ಶಾಕ್ತ – ವಿವಿಧ ಪಂಥಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಉಪನಿಷತ್ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ – ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ.

2. ಜೈನ ಧರ್ಮ: ತತ್ವಗಳು – ರತ್ನತ್ರಯ, ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ, ಸಮಾನತೆ (ಸಮಾನ), ಅಹಿಂಸಾ, ಪಂಥಗಳು: ದಿಗಂಬರ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾಂಬರ.

3. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ: ತತ್ವಗಳು – ನಾಲ್ಕು ಉದಾತ್ತ ಸತ್ಯಗಳು, ಎಂಟು – ಪಟ್ಟು ಮಾರ್ಗ, ನಿರ್ವಾಣ, ನೈತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. ಪಂಥಗಳು: ಹೀನಯಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾನ

4. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ: ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೋಧನೆಗಳು.

 • ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಥಗಳು.
 • ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳು – ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್, ಪೂರ್ವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ  ಚರ್ಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್‌ಗಳು.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

5. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ: ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು – ದೇವರು, ನಂಬಿಕೆಯ ನಿವೇದನೆ, ಐದು “ಇಸ್ಲಾಂನ ಸ್ತಂಭಗಳು”, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಗಳು, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಷರಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು,

 •  ಪಂಥಗಳು: ಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ.

6. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ: ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಕಾಸ.

ಘಟಕ 2: ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಡೆಗೆ: ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಲೆಗಳು.

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ – 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಿಂದ, ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಕರು,

 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಪ್ಪುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
 • ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಗಳು – ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜ
 • ಸೂಕ್ತ(ಆದರ್ಶ) ಸೇವೆ
 • ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ವಿಮೋಚನೆ
 • “ದ್ವಿ-ರಾಷ್ಟ್ರ” ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ
 • ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಸಬಲೀಕರಣ
 • ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ
 • ದ್ರಾವಿಡ ಚಳುವಳಿ
 • ದಲಿತರ ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ
 • ಸಮಾಜವಾದಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ
 • ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭೂದಾನ

ಘಟಕ 3: ಕದಂಬರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳರ ತನಕ.

 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ; ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ; ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ವಿಸ್ತಾರ; ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಗೆಜೆಟಿಯರ್‌ಗಳು; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು; ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ – ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸಗಳು – ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳು.
 • ಕದಂಬರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳರು: ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು.

ಘಟಕ 4: ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂತರ (1336-1799)

 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ, ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಯ – ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ. ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ: ಹರಿಹರ, ಬುಕ್ಕ, ಇಮ್ಮಡಿದೇವರಾಯ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ – ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ರಾಜಧಾನಿಯ ವೈಭವ – ಆಡಳಿತ – ಸಮಾಜ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ; ಕಲೆ: ಚಿತ್ರಕಲೆ; ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ; ವಿಜಯನಗರದ ವಿದೇಶಿಗರ ವಿವರಣೆ.
 • ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥಗಳು: ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ – ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ, ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ವಚನ ಚಳುವಳಿ – ಹರಿದಾಸ ಚಳುವಳಿ – ಕಾಳಾಮುಖ, ಶಾಕ್ತ ಮತ್ತು ಪಶುಪತ ಪಂಥಗಳು.
 • ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು: ಮಹಮುದ್ ಗವಾನ್ – ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕೊಡುಗೆಗಳು – ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು: ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು – ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿಗಳು.
 • ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ – ಕೊಡುಗೆಗಳು; ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಾಯಕರು; ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ & ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಯಲಹಂಕನಾಡಪ್ರಭು; ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ (1761-1799).

ಘಟಕ 5: ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರು (1799-1947)

 • ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ – ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು;
 • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ
 • ಆಯುಕ್ತರ ನಿಯಮ (1831-1881)
 • ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ
 • ದಿವಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಗತಿ.

ಘಟಕ 6: ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ (1885-1956).

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉದಯ; ಪೂರ್ವ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ (1885-1920); ಗಾಂಧಿ ಯುಗ (1920-1948).
 • ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ; ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು – ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ – ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ – ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಮೂರು ಹಂತಗಳು (1947-1956).
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು: ಮಿಷನರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸಾರ – ಮುದ್ರಣಾಲಯ – ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ (ಪಾಂಡಿತ್ಯ) ಅಧ್ಯಯನ – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು – ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಚಳುವಳಿ – ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು.

ವಿಭಾಗ II – ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ – (7 ಘಟಕಗಳು)

 • ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ಕರ್ನಾಟಕ – ರಾಜಕೀಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ – ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು – ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ – ವರದಿಗಳು: ಹಾವನೂರು ಸಮಿತಿ – ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿ – ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಿತಿ – ಇತ್ತೀಚಿನ ಧೋರಣೆಗಳು – ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ – ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮತ್ತು ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆ: ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ – ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು. ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ವಿವಾದಗಳು – ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು – ಮಹಾಜನ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ – ಜಲ ವಿವಾದಗಳು – ರೈತ ಚಳವಳಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ & ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಗಳು -ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಅಸಂಘಟಿತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣ – ಸಂಘರ್ಷ ಪಾತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು – ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅಂತರ, ಯುವ ಜನರ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ – ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ, ಒತ್ತಡದ ಗುಂಪುಗಳ ಪಾತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣ – ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳು – ಮೂಲಭೂತವಾದ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ನಕ್ಸಲಿಸಂ, ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣ.
 • ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ.
 • ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ – ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಸತ್ತು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಾಮರ್ಶೆ, ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪಾತ್ರ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ಭಾಷಾವಾದ ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದದ ರಾಜಕೀಯ. ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನ, ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಜಾಜಮಾನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಪಾತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಣಾಮ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ.
 • ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರ ರಚನೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ, ಬಡತನ, ಋಣಭಾರ, ಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ದೃಶ್ಯ.

ವಿಭಾಗ III – ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ –ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ(8 ಘಟಕಗಳು)

 • ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ – ಕೃಷಿ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನ್ಯಾಯ. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ, ಯೋಜನಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಲಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು.
 • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು– ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ – ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ಪರಿಮಾಣ, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಪಾವತಿಗಳ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಫ್ತುಗಳು – ಪರಿಮಾಣ, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ.
 • ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ, ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನೀತಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಗಳು . ಅಸಮಾನತೆಗಳು: ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳ ಅಸಮಾನತೆಗಳು, ಭವಿಷ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಸಮಾನತೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗಳು.
 • ಯೋಜನೆ – ಯೋಜನೆ ಗುರಿಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು, ಐದು ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳು (I ರಿಂದ VII ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು). ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು (VIII ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ನಂತರ). ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ.
 • ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ – ಉನ್ನತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧಕ ಭಾದಕಗಳು, ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸುಗಳ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡುಕುಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ. ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣಕಾಸು. ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ.
 • ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಗಾತ್ರ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಇಂಧನ, ನೀರಾವರಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂವಹನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು), ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ – ವಸತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು.
 • ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು – ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ-ಹಾಗೂ-ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ – ಹಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳು, ಜಲಮೂಲಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು(PURA-ಪುರ). ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ನೆರವು.
 • ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ- ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ದತ್ತಾಂಶದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಾವಗುಣ ವಿವೇಚನೆ – ಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ:– ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು, ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು- ಕೋಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು- ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಸಮರ್ಪಕತೆ – ಕ್ರಮಪಲ್ಲಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗಳು-ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಕ್ರಮಗಳು, ಸರಣಿಗಳು, ಸರಾಸರಿಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ, ಶೇಕಡಾವಾರು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ, ವೇಗ-ಸಮಯ-ದೂರ, ಸರಳ ಆಸಕ್ತಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ಓದುವಿಕೆ

ಪತ್ರಿಕೆ – III ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ 2

ವಿಭಾಗ I – ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

 • ಭೂ ಮಂಡಲ-ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಾನ, ಬಂಡೆಗಳು, ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು, ಶಿಲಾ ಫಲಕಗಳ ಸಂಚಲನ, ಸವೆತ. ವಾಯು ಮಂಡಲ – ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ – ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು – ವಿಶಾಲ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಜಲ ಮಂಡಲ – ವಿಶ್ವ ಸಾಗರಗಳ ಲವಣಾಂಶ – ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು – ಸಾಗರ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು.
 • ಭೂ ಖಂಡಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿತರಣೆ – ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, ಮರುಭೂಮಿಗಳು, ಮಾನವ ಜನಾಂಗಗಳು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಾವಣೆ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸಾಂದ್ರತೆ, ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ, ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಲಸೆ.

ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ

 • ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ – ಹವಾಮಾನ, ನದಿಗಳು, ಮಣ್ಣು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ.
 • ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು: ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ – ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ಪರಮಾಣು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು.
 • ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು– ಧಾನ್ಯಗಳು, ರಾಗಿ, ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ.
 • ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ – ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಂಯೋಜನೆ, ವಿತರಣೆ, ಸಾಂದ್ರತೆ, ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದತ್ತಾಂಶ.
 • ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಭಾರಿ, ಮಧ್ಯಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ – ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ – ರೈಲ್ವೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳು. ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ -ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ. ನಗರ ರಚನೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ

 • ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು – ಹವಾಮಾನ, ನದಿಗಳು, ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು, ತೋಟ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು (ಹೈಡ್ರೋ, ಥರ್ಮಲ್, ಸೌರ, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ). ಭಾರಿ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
 • ನಗರ ಭೂ ಬಳಕೆಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ– ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು, ಸಾಕ್ಷರತೆ, ನಗರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರಭಾವದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರ ಅಂ ಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಭೂ ಬಳಕೆ, ನಗರ ಯೋಜನೆ, ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ವಸತಿ. ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಾತ್ರ

ವಿಭಾಗ II – ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಲೋಕನ (7 ಘಟಕಗಳು)

 • ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ವರೂಪ-ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪೀಠಿಕೆ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ, ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು – ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕು. ಸಮಂಜಸವಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು – ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ, SC/ST ಮತ್ತು OBC ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ, SC/ST ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ SC/ST ಆಯೋಗದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ
 • ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ – ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು.
 • ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು – ಗವರ್ನರ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಹಾರಗಳು.
 • ಏಕ ಸದನ ಮತ್ತು ದ್ವಿ ಸದನ ಶಾಸನಗಳು–ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ನಿಯೋಜಿತ ಶಾಸನ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸಮಿತಿಗಳು, ನಿಯೋಜಿತ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆ. ಭಾರತದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್, ಭಾರತದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್.
 • ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು – ಮೂಲ ರಚನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ತುರ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ, ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ , ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ.
 • ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು – ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು.

ವಿಭಾಗ III- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ – ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು (7 ಘಟಕಗಳು)

 1. ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ:
 • ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರ
 • ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ
 • ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಡಳಿತ.
 • ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಡಳಿತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
 1. ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ
 • ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹಣಕಾಸು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತ.
 • ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
 • ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತ.
 1. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು;
 2. ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ತಂತ್ರಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು
 3. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂವಹನ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಅಧಿಕಾರದ ನಿಯೋಗ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ.
 4. ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ
 • ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಹಣಕಾಸು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಉತ್ಪಾದನೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ.
 1. ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು:
 • ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 • PERT & CPM, PIME, POSD-CORB, SWOT ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 • ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, PDCA ಸೈಕಲ್
 • ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀತಿಗಳು
 • ಮಾನವಶಕ್ತಿ – ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ
 • ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 • ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ತಂಡ ರಚನೆ
 • ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳು (ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್, ನಾಮಮಾತ್ರದ ಗುಂಪು ತಂತ್ರ, ಪ್ಯಾರೆಟೊ ಚಾರ್ಟ್, ಫಿಶ್‌ಬೋನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾರ್ಟ್).
 1. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
 • ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ
 • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ
 • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
 • ಲೋಕಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
 • ನಾಗರಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ
 • ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 • ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು
 • ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
 • SC/ST ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
 • ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
 • ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗಗಳು – ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ.
 1. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು – UNO ದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ, ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಂಡಳಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, UN ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, UN ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣಗಳು, UN ನ ಭವಿಷ್ಯ. WHO, ILO, FAO ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, IMF, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ADB, WTO, EU, ASEAN, SAARC, AU, NATO, NAM, OPEC, G-8, IAEA, ಮುಂತಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅವಳ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. ಇತ್ಯಾದಿ,

ಪೇಪರ್ – IV ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ-3

ವಿಭಾಗ-I, ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ‌ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ

 1. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಗಳು.
 • ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (S&T)- ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ
 • ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ; ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು; ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು
 • ಐಸಿಟಿ: ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಸಂವಹನ, ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ- ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮತ್ತು ವೆಬ್-ಐಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳು, BPO, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
 • ಇ-ಆಡಳಿತ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕಲಿಕೆ- ಐಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ- ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು.
 1. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 • ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ.
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- INSAT, IRS ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, EDUSAT, ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ-1, ಇತ್ಯಾದಿ, ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
 • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ.
 1. ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಭಾರತೀಯ ಇಂಧನ ಸನ್ನಿವೇಶ- ಜಲ ,ಉಷ್ಣ, ಅಣು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ; ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು.
 • ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ- ಸೌರ, ಗಾಳಿ, ಸಣ್ಣ/ ಅತಿ ಸಣ್ಣ/ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ,ಜೀವರಾಶಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಧಾರಿತ, ಭೂಶಾಖದ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ, ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳು.
 • ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಸನಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು.
 1. ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಉಪದ್ರವಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ
 • ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ – ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಸುನಾಮಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ.
 • ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ
 • ನಗರೀಕರಣ, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 1. ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂವೇದನೆಗಳು
 • ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಗೊಳಿಸುವುದು;
 • ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 • ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ (HDI)
 • GDP ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ
 • ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು
 • ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ
 1. ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ
 • ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.
 • ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ.
 •  ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು: ಬಡತನದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ; ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ; ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ.
 1. ಗ್ರಾಮೀಣ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 • ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಭೌತಿಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
 • ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ: ICT ಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ
 • ತೋಟಗಾರಿಕೆ: R&D ಜೊತೆಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ; ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ.
 • ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ: ಗ್ರಾಮ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು
 • ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ.
 • ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ
 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು.

ವಿಭಾಗ II: ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಧೋರಣೆಗಳು  -(7 ಘಟಕಗಳು)

 1. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಸಸ್ಯಗಳು – ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಜಾತಿಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು (ಉಪಯುಕ್ತತೆ), ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಉತ್ಸರ್ಜನ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್), ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಸ್ಯಗಳು.

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ – ಸಾಕು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ (ಉಪಯುಕ್ತತೆ).

 • ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಕುಲದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ.
 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು. ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ವೆಚ್ಚ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
 • ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು – ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ, ನೀಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು. ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯತೆ. ಕೃಷಿ-ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು.
 • ಸುಗ್ಗಿಯ ನಂತರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ
 • ತೋಟಗಾರಿಕೆ-ಹೂಗಾರಿಕೆ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು, ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಹೈಟೆಕ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಹಸಿರು / ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಕೃಷಿ). ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ
 • ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.
 • ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಅಲ್ಲದ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯ ವಿತರಣೆ (ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ), ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ.
 1. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
 • ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೋಶಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಣ್ವಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕರ್ ನೆರವಿನ ಆಯ್ಕೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಸಸ್ಯಗಳು (ತಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ) ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು, ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್).
 • ಆಹಾರ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಆಹಾರ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು.
 1. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ (ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ದನ, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಹಂದಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಳಿಗಳು.
 • ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಹಾಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ- ಅಮುಲ್, ಕೆಎಂಎಫ್.
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು-ಸಾಗರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ, ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ, ಕರಾವಳಿ ಜಲಚರಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೀನುಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ. ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ
 1. ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ನೀತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ನೀತಿ, ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೀತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NARS).
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕೃಷಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / ಬಲವರ್ಧನೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ-ಶ್ರೇಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (NAIS), ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (WBCIS) , ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೃಷಿ-ತೋಟಗಾರಿಕೆ-ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 • ಕೃಷಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ- WTO, AoA (ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಪ್ಪಂದ).
 1. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ
 • ಮಾನವ – ಜೀರ್ಣಕಾರಿ, ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ, ಉಸಿರಾಟ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಅಲೋಪಥಿಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ (ಆಯುಷ್), ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌ಎಂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಚ್‌ಐವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕ್ಷಯರೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಂ (ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಔಷಧ), ರೋಗಗಳು – ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ರೋಗಗಳು, ವೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು.
 • ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೋಂಕುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನ – ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್, ಕಾಲರಾ, ಕ್ಷಯ, ಮಲೇರಿಯಾ, ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು, ಎಚ್ಐವಿ, ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ, ಪಕ್ಷಿ ಜ್ವರ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಗಲಭೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮಾರ್ಗಗಳು.
 • ಲಸಿಕೆಗಳು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ, DPT ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ
 • ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಭಾಗ – III ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು (6 ಘಟಕಗಳು)

 1. ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗಗಳು:
 • ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ -ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ.
 • ರೆಡ್ ಡೇಟಾ ಬುಕ್: ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
 • ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 1. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:
 • ಅರಣ್ಯ – ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
 • ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ-ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು.
 • ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು
 • ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಹಳಿಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 • ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
 1. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ
 • ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ – ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
 • ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, IPR.
 1. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ:
 • ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು.
 • ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ- ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಗಳು, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ, ಮರುಬಳಕೆ.
 • ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
 • ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, ವಾಯು (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ), ನೀರು (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ), ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೆಸ್ ಕಾಯಿದೆ.
 1. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ:
 • ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಆಮ್ಲ ಮಳೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 • ಪಾಳುಭೂಮಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ
 • ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ- ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಲಾನಯನ ವಿಧಾನ
 • ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ, ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.
 • ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
 1. ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ-
 • ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
 • ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
 • ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ.
 • ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಸುಸ್ಥಿರ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
 • ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪ, ಬರ, ಸುನಾಮಿ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ – ಓಝೋನ್ ಪದರ, CFC, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್.

ಪತ್ರಿಕೆ – V  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು – 4

ವಿಭಾಗ-I: ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ

 • ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ನೈತಿಕತೆಯ ಸಾರ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು, ನೈತಿಕತೆಯ ಆಯಾಮಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ.
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೈತಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳು, ಕಾನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ;
 • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಆಡಳಿತ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಧನಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತ;
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಆಡಳಿತದ ತಾತ್ವಿಕ ತಳಹದಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು, ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸನ್ನದುಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸವಾಲುಗಳು.
 • ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು- ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು, ಸುಧಾರಕರು, ಆಡಳಿತಗಾರರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಪಾಠಗಳು , ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ,ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ.

ವಿಭಾಗ-II: ಸಮಗ್ರತೆ

 • ಸಮಗ್ರತೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತತೆ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ

ವಿಭಾಗ-III: ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

 • ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ವಿಷಯ, ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ
 • ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವರ್ತನೆಗಳು
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಮನವೊಲಿಸುವುದು
 • ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬುನಾದಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು
 • ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
 • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ನೈತಿಕ ಚಿಂತಕರ ಕೊಡುಗೆಗಳು.
 • ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಅಧ್ಯಯನ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ (25 ಅಂಕಗಳು)

 • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅವನಿಗೆ/ಆಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶವು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ವೀಕ್ಷಕರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು.
 • ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನ/ಅವಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಗುಣಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ/ಅವಳ ಆಸಕ್ತಿ.
 • ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳೆಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಜಾಗರೂಕತೆ, ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ನಿರೂಪಣೆ, ತೀರ್ಪಿನ ಸಮತೋಲನ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಆಳ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ.
 • ಸಂದರ್ಶನದ ತಂತ್ರವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಂತ್ರವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಸಂದರ್ಶನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಖಿತ ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ.
 • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ,ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ..
 • ಆಯೋಗವು ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ.
 • ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗರಿಷ್ಠ 25 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.