Published on: February 24, 2023

ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ

ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ


ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ.


ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

  • ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಂಚೆ ಜಾಲವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
  • ರಾಜ್ಯದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

 ಪ್ರಯೋಜನ

  • ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ‘ಭಾರತದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ ಎಟುಕದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ?

  • ಮೂಲಭೂತ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಮುನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ರೈತರ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
  • ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಇಎಂಐ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಇ-ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಸೂಟ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಳೆ ಸಾಲಗಳು, ನರ್ಸರಿ, ವೇರ್‌ಹೌಸಿಂಗ್, ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸಾಲಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಾಲ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಲ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಲಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅನೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.