Published on: January 25, 2023

ಆಮ್ ಫೆಕ್ಸ (AMPHEX) – 2023

ಆಮ್ ಫೆಕ್ಸ (AMPHEX) – 2023


ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು, ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ AMPHEX ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. AMPHEX ತ್ರಿ-ಸೇನಾ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.


ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

  • ಇದು ಉಭಯಚರ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಭೂ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪಡೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
  • 2023 AMPHEX ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ AMPHEX ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
  • AMPHEX ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಭಯಚರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪಡೆಗಳ ಜಂಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

AMPHEX 2023 ಕುರಿತು

  • ಹಲವಾರು ಉಭಯಚರ ಹಡಗುಗಳು ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. INS ಜಲಶ್ವ. INS ಐರಾವತ್, INS ಶಾರ್ದೂಲ್ ಮತ್ತು INS ಘರಿಯಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕೆಲವು ಉಭಯಚರ ಹಡಗುಗಳಾಗಿವೆ.
  • ಉಭಯಚರ ಹಡಗುಗಳು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲವು ಎಂದಲ್ಲ. ಉಭಯಚರ ಹಡಗುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಡಗುಗಳಾಗಿವೆ
  • 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಫಿರಂಗಿ ಪಡೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು