Published on: November 3, 2022

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ನೆರವು

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ನೆರವು

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ?

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ(UNRWA)ಗೆ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

  • ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಭಾರತವು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ
    ಭಾರತವು UNRWAಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ದಾನಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಇದು 2018 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ UNRWA ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಿದೆ. 1949ರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ UNRWA ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನಿ ದೇಶಗಳ ಅನುದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.