Published on: January 31, 2024

ಶೌರ್ಯ (GALLANTRY) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಶೌರ್ಯ (GALLANTRY) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? 75 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು 80 ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಜನರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

  • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಮೊದಲ ಮೂರು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ, ಮಹಾ ವೀರ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ವೀರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 26 ಜನವರಿ 1950 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.
  • ಅದರ ನಂತರ, ಇತರ ಮೂರು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ವರ್ಗ-I, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ವರ್ಗ-II ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ವರ್ಗ-III ಅನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 4 ನೇ ಜನವರಿ, 1952 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಇದು 15 ಆಗಸ್ಟ್, 1947 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಎಂದು ಜನವರಿ, 1967 ರಲ್ಲಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
  • ಈ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮೊದಲು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.
  • ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ, ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ, ವೀರ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ.

ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಶಾಂತಿಕಾಲದ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯೋಧ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂವಿ ಪ್ರಾಂಜಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.   63 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್‌ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರು.