Published on: March 7, 2023

ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ(ಹೆಚ್ಯುಐಡಿ)

ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ(ಹೆಚ್ಯುಐಡಿ)


ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆರು ಅಂಕಿಯ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ(ಹೆಚ್ಯುಐಡಿ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.


ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

  • ಗ್ರಾಹಕರು BID CARE ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿರುವ verify HUID ಆಪ್ಷನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಯುಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆಭರಣವನ್ನು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಅವರ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆ,ಆರು -ಅಂಕಿಯ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ HUID ಅನನ್ಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಲ್ಮಾ ರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
  • ಆಭರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಆಭರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
  • ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಐಎಸ್ ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 49 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸಿದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣಗಳು ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುದ್ಧತೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಖರೀದಿದಾರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಏನಿದು HUID?

  • ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾಲ್ಕು ಅಂಕೆಗಳು ಮತ್ತುಆರು-ಅಂಕಿಯ HUID ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. HUID ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತುಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆರು-ಅಂಕಿಯ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತುಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶ

  • ವಂಚನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಏನಿದು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ? : ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂ ಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂ ಡರ್ಡ್ (BIS) ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?

  • ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು 16 ಜೂನ್ 2021 ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30% ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಲೋಹದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.