03 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

03 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

algebraically 1.  ಬುಸಾನ್ ಮಹಾನಗರ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ?

Misoprostol 200mcg tablets express shipping A. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ

B. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ

C. ಜರ್ಮನಿ

D. ಜಪಾನ್

2. ಒರಾಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ?

A. ಮಣಿಪುರ

B. ಅಸ್ಸಾಂ

C. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

D. ಮಿಝೋರಾಂ

3. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಿ.1.621 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೊರೊನಾ ರೂಪಾಂತರ ತಳಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ?

A. ಅಲ್ಫಾ

B. ಬೀಟಾ

C. ಮ್ಯೂ

D. ಡೆಲ್ಟಾ