10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024

10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024

1. ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್ಒ ಕಾಲಾ ಅಜರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ವರ್ಷದ ತನಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?
a) 2025
b) 2028
c) 2030
d) 2035
2. ಕಾಲ ಅಜರ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು?
a) ಭಾರತ
b) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
c) ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
d) ಬ್ರೆಜಿಲ್
3. ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
1 1949 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿತು
2 ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ
3 ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ RBI ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
a) 1, 2
b) 1, 3
c) 2, 3
d) 1, 2, 3
4. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆCAR T-ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ(NexCAR19) ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?
a) IIT ಬಾಂಬೆ
b) IIT ದೆಹಲಿ
c) IISC ಬೆಂಗಳೂರು
d) IIT ಖಾನ್ಪುರ್