21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

  1. ಕರಾವಳಿಯ ನಿಲ್ಸಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A. ಗರ್ಭಿಣಿಕಲ್ಲು

B. ಆನೆಕಲ್ಲು

C. ರಕ್ಕಸಕಲ್ಲು

D. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು

2. ‘ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾರತವು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿತು?(SDA-2021)

A. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ

B. ಭೂತಾನ್

C. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್

D. ಶ್ರೀಲಂಕಾ

3. ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ -7 ರಾಕೆಟ್ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ?

A. ಚೀನಾ

B. ರಷ್ಯ

C. ಜಪಾನ್

D. ಅಮೇರಿಕಾ

4. ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾವುದು?

A. ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ಬ್

B. ಸ್ಪಿಟ್ಜಿರ್

C. ಕೆಪ್ಲರ್

D. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ