25 ನವೆಂಬರ್ 2022

25 ನವೆಂಬರ್ 2022

1.    ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಿಡ್ನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಂದಿಗೆ  ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಎಂಒಯು) ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ?
A.   ಇಸ್ರೋ
B.   ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ
C.   ಐಐಎಚ್ಆರ್
D.   ಜಿ.ಕೆ.ವಿ. ಕೆ
2.    ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರಿಟ್ಟಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ .ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ?
A.   ಕೇರಳ
B.   ತಮಿಳು ನಾಡು
C.   ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
D.   ತೆಲಂಗಾಣ
3.    ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾವ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ?
A.   ಡಾ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದೇವಿ ಬರ್ಮನ್
B.   ಪವಿತ್ರಾ ಪ್ರಭಾಕರ್
C.   ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವನಾಥನ್
D.   ಮೇಲಿನ ಯಾರು ಅಲ್ಲ