28 ಆಗಸ್ಟ್ 2021

28 ಆಗಸ್ಟ್ 2021

1. ಗೋಗ್ರಾ ಘರ್ಷಣೆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ?

A. ಚೀನಾ

B. ಭಾರತ

C. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

D. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ

2. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ?

A. ಕಾಬುಲ್

B. ನೂರ್ ಸುಲ್ತಾನ್

C. ದುಷನೆಂಬೆ

D. ತಾಷ್ಕೆಂಟ್

3. ಚೀನಾದ ಜುರಾಂಗ್ ರೋವರ್ ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವೀಯಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು ?

A. ಮಂಗಳ

B. ಗುರು

C. ಶನಿ

D. ಬುಧ