28 ಜುಲೈ 2021

28 ಜುಲೈ 2021

http://peterabbott.co.uk/our-product/hand-tools/buck-and-hickman/fax:01373451513 1. ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹೈಪರ್‌ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ದೇಶ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ?

buy Latuda online overnight A. ರಷ್ಯಾ

B. ಅಮೇರಿಕಾ

C. ಇರಾನ್

D. ಜಪಾನ್

2. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಎಟಿಎಂ ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ?

A. ಪಂಜಾಬ್

B. ಹರ್ಯಾಣ

C. ಬಿಹಾರ್

D. ಜಾರ್ಖಂಡ್

3. ‘ಬೊನಾಲು’ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A. ತೆಲಂಗಾಣ

B. ಕೇರಳ

C. ತಮಿಳು ನಾಡು

D. ಕರ್ನಾಟಕ