28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

1. ಜೊಜಿಲಾ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?

A. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ-ಲಡಾಖ್

B. ಸಿಕ್ಕಿಂ

C. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

D. ಪಂಜಾಬ್

2. ಮೌಂಟ್ ಮನಸ್ಲು ಪರ್ವತ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

A. ಚೀನಾ

B. ನೇಪಾಳ

C. ಭಾರತ

D. ಭೂತಾನ್

3. ಭಾರತೀಯ ಮೃಗಾಲಯ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ?

A. ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ

B. ದಾರ್ಜೀಲಿಂಗ್

C. ಭುವನೇಶ್ವರ್

D. ಅಗರ್ತಲಾ