Published on: May 6, 2023

ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌ಪಿಸಿಐಎಲ್) ನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ (ಎನ್‌ಟಿಪಿಸಿ) ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಪೂರಕ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • ಈ ಪೂರಕ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಂಟಿ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಪ್ರೆಶರೈಸ್ಡ್ ಹೆವಿ-ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ (PHWR) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಚುಟ್ಕಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ 2×700 MW ಮತ್ತು ಮಹಿ ಬನ್ಸ್ವಾರಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ 4×700 MW, ಇವುಗಳನ್ನು ಫ್ಲೀಟ್ ಮೋಡ್ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • 2031 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು 22,480 MW ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶ:

 • ಭಾರತವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇದು 2070 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೇಶವು ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು  ಐದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು  ‘ತಾತ್ವಿಕ’ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ (ಎನ್‌ಟಿಪಿಸಿ) ಲಿಮಿಟೆಡ್

 • ಸ್ಥಾಪನೆ: 7 ನವೆಂಬರ್ 1975
 • ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ: ನವದೆಹಲಿ
 • ಮಾಲೀಕತ್ವ : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
 • ಉದ್ದೇಶ: ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ

ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌ಪಿಸಿಐಎಲ್)

 • ಸ್ಥಾಪನೆ: 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1987
 • ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ: ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
 • ಮಾಲೀಕತ್ವ : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
 • ಉದ್ದೇಶ: ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ