Published on: May 9, 2023

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ (ಎಫ್‌ಐಎಫ್) ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

  • ಸಹಯೋಗ : ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
  • ಮೊದಲ ತಂಡವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ 25 ಭರವಸೆಯ ಯುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಕರಣೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್

  • ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಾಭ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಯುವ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಭರವಸೆಯ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಜನರ ನಡುವಿನಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು, ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶ : ಯುವ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. “ಈ ವರ್ಷ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ತಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.