Published on: November 21, 2022

ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ

ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

  • ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿಯಾಗಲಿದೆ.
  • ವಿಶಾಲ-ಆಧಾರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವು ಹೊಸ ಜಂಟಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶ

  • ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.