Published on: February 1, 2023

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮೀಕ್ಷೆ (AISHE), 2020-2021

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮೀಕ್ಷೆ (AISHE), 2020-2021


ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.


ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • 2020-21ರಲ್ಲಿ 4. 14 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2014-15ರಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 72 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
 • ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 • 2014-15ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 2020-21ರಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾ ಲಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ – ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
 • ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ 41,600 ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೈಕಿ 8,903 ಸರ್ಕಾರಿ, 5,658 ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ 27,039 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು 2011ರಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

 • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2010-11 ರಲ್ಲಿ AISHE ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎಐಸಿಟಿಇ, ಯುಜಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
 • 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.

ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

 • ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 33.5ರಷ್ಟ ಮಂದಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾದರೆ, ಶೇ 15.5ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಶೇ 13.9ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಶೇ 11.9 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಶೇ 20. 56ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಖಲಾದರೆ, ಶೇ 14. 83ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 • ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 55.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 29.5 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶೇ 26 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾ ಗಿದ್ದಾರೆ.
 • ಎಐಎಸ್ಎಚ್ಇ 2020-21 ಅನುಸಾರ, ಶೇ 79.06 ರಷ್ಟು ಮಂದು ಪದವಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 11.5ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 • ಫಲಿತಾಂಶ : ಇದರಲ್ಲಿ 2020-21ರಲ್ಲಿ 95.4 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀ ರ್ಣರಾಗಿದ್ದರೆ, 2019-20ರಲ್ಲಿ 94 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀ ರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 • ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2014 -15ರಲ್ಲಿ ಶೇ 45ರಷ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2020- 21ರಲ್ಲಿ ಶೇ 49ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2011ರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಅನುಸಾರ 18ರಿಂದ 23ವರ್ಷದ ಗುಂಪಿನವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತ (ಜಿಇಆರ್) ಶೇ 25.6ರಿಂದ ಶೇ 27. 6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
 • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೀ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 15,51,070 ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಶೇ 57.1ರಷ್ಟು ಪುರಷರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೇ 42.9 ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2014-15ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 63ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶೇ 75ರಷ್ಟಿದೆ.
 • ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2015-15ರಲ್ಲಿ 9.36ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2020- 21ರಲ್ಲಿ ಶೇ 12.06 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2014-15ರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ 191 ಹೊಸ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ.
 • 2020-21ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6.14 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಪುರುಷರ ದಾಖಲಾತಿ : 5.92 ಲಕ್ಷ
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು : ಸಮೀಕ್ಷ ಅನುಸಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನ (92), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (84) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ (83)ನಲ್ಲಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ (62), ತೆಲಂಗಾಣ (53), ಕೇರಳ (50), ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (50), ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ (49), ಉತ್ತರಾ ಖಂಡ (40)

ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು

 • ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳನಾಡು , ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ
 • ಕಾಲೇಜುಗಳು: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8,114 ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (4,532), ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ (4,233) ಇದೆ.
 • ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.